Wednesday 05 oktober 2022

Beste mensen,

Onze kenniskring bestaat 15 jaar! Om dit te vieren, organiseerde de Stichting op donderdag 15 september 2022 een uitgebreide themabijeenkomst. Kernthema van deze bijeenkomst is transitie. PJ Beers, docent en adviseur bij het Dutch Research Institute For Transitions lichtte toe wat transitie inhoudt en verkende met de deelnemers de consequenties ervan voor de auditor. Robert Tekke, manager van het programma Circulair Zuid-Holland, ging nader in op de vraag hoe hij deze systeemverandering voor zijn programma heeft vorm gegeven. Marcel Aanen, beleidsmedewerker Gebouwde Omgeving bij de VNG, vertelde over de samenwerking tussen overheden in het kader van de Regionale Energiestrategie.

Sigrid Fiering en Aad Zoeteman, als senior auditors werkzaam bij de Eenheid Audit en Advies van de provincie Zuid-Holland, deelden hun ervaringen met de toepassing van actieonderzoek bij de vormgeving van een transitieproces.  

De bijeenkomst leverde een zeer geslaagde dag op. Niet alleen door het relevante thema en de kwaliteit van de inleiders, maar ook omdat de deelnemers elkaar weer eens live konden zien, na tweeënhalf jaar achter het scherm te hebben gezeten. Wat maar weer duidelijk maakt dat online bijeenkomsten erg efficiënt kunnen zijn, maar dat zaken als gezelligheid en informaliteit, elkaar even kunnen aanschieten, een duidelijke meerwaarde hebben. Zeker voor herhaling vatbaar.

Theresia Gommans

Voorzitter

 

 

© 2010 Stichting KADO | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer