Saturday 15 juni 2024

Doel

De Stichting KADO beoogt:

  • het vanuit een onafhankelijke positie, door en met auditoren van decentrale overheden, uitwisselen van aanwezige kennis en ervaring op het gebied van auditing en andere vormen van onderzoek
  • het ontsluiten van de up-to-date kennis van de rijksoverheid over auditing en het ontwikkelen van 'nieuwe' kennis op het gebied van auditing door samenwerking met de Amsterdam Business School, Executive Master of Internal Auditing
  • het leveren van een bijdrage aan de (verdere) profilering en professionalisering van de auditfunctie van decentrale overheden.


Deze website is een belangrijk middel om dit doel te bereiken. Daarnaast wil de stichting:

  • seminars organiseren die toegankelijk zijn voor een breed publiek
  • themabijeenkomsten organiseren met presentaties en discussie voor participanten, werkzaam als auditor bij de decentrale overheid
  • intervisie-bijeenkomsten faciliteren of stimuleren, referentiemodellen en onderzoeksaanpakken samen ontwikkelen en uitvoeren, auditcapaciteit uitwisselen en peer reviews uitvoeren.
© 2010 Stichting KADO | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer