Monday 08 augustus 2022

Column van de voorzitter

  • Welkom op de website van de stichting KADO

    Beste mensen, Onze kenniskring bestaat 15 jaar! Om dit te vieren, organiseert de Stichting op donderdag 15 september 2022 een dagvullend symposium. Kernthema voor dit symposium is transitie. Veel van de huidige maatschappelijke vraagstukken zijn transities. Denk  aan de energietransitie, duurzame landbouw, klimaatadaptatie en circulaire economie. Kenmerkend voor deze vraagstukken is dat ze om structurele veranderingen in denken en doen vragen, die niet door de overheid alleen kunnen worden gerealiseerd, en een grote impact hebben op de samenleving. Ook voor de auditor brengt dit een verandering in aanpak met zich mee.  Wij hebben een aantal interessante sprekers bereid gevonden hun licht te laten schijnen over dit onderwerp. Voor meer informatie over het symposium mogen wij je verwijzen naar het programma. Mocht je interesse hebben, klik dan op het inschrijvingsformulier. Graag verwelkomen wij je op 15 september! Theresia Gommans Voorzitter   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze verordening worden onder andere eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Voor de Stichting KADO is dit aanleiding geweest om een privacy statement op te stellen. Tevens heeft het bestuur Tom de Graaff bereid gevonden om als Functionaris Gegevensbescherming toe te zien op een correcte verwerking van deze gegevens. Voor het privacystatement verwijs ik naar de rubriek ‘statuten en reglement’.   LinkedIn Stichting KADOStichting KADO beschikt over een eigen LinkedIn-groep. Hierin kunnen deelnemers elkaar vragen stellen, praktijksituaties voorleggen en voorbeelden van best practices delen. Aanmelding kan via onze LinkedIn groep.   

    Lees meer...

test

© 2010 Stichting KADO | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer