Maandag 06 december 2021

In de bestuursvergadering van 17 juni 2021 zijn de jaarrekening 2020 en het bijbehorende verslag van de kascontrolecommissie behandeld en aansluitend goedgekeurd. Het verslag van de kascontrolecommissie vindt u onder de pagina ‘statuten en reglement’. 

© 2010 Stichting KADO | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer