Friday 19 juli 2024

Terugblik 2020 en 2021 /vooruitblik 2022

Ongeveer 35 provincies, gemeenten en waterschappen zijn betalend lid van de stichting en nemen deel aan de themabijeenkomsten. De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris zijn de afgelopen jaren weer vervuld.  

Financieel staat de stichting er gezond voor, jaarlijks zijn de ontvangsten en uitgaven in evenwicht en is er sprake van een positief saldo: per 31 december 2020 bedraagt het saldo van de bankrekening € 15.978,91.

In de bestuursvergadering van 17 juni 2021 zijn de jaarrekening 2020 en het bijbehorende verslag van de kascontrolecommissie behandeld en aansluitend goedgekeurd. Het verslag van de kascontrolecommissie vindt u onder de pagina ‘statuten en reglement’. 

Vanwege de corona maatregelen in 2020 en 2021 hebben we de jaarlijkse themabijeenkomsten online gehouden. Het aantal deelnemers is daardoor gestegen tot 30-40 personen. Vanaf december 2021 zullen we ook weer een aantal fysieke themabijeenkomsten organiseren, indien de corona maatregelen dit toelaten. Verder gaan we onze liquide middelen aanspreken en voor 2022 een symposium of lustrum bijeenkomst (15 jaar K.A.D.O.!) voorbereiden. Ten slotte verkennen we de mogelijkheid om in samenwerking met IIA Nederland, de beroepsorganisatie van register operational auditors, een event te organiseren.

© 2010 Stichting KADO | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer